Felhasználói vélemények:

Forgalmazza: Líra

  • Ingyenes szállítás

Leírás

Ennek a könyv­nek az a célja, hogy be­mu­tas­sa az EU-tag­or­szá­ga­i­ban le­ját­szó­dó gaz­da­sá­gi és in­teg­rá­ci­ós fo­lya­ma­to­kat és azt, hogy ezek mi­ként függ­nek a vi­lág­gaz­da­ság fej­lő­dé­sé­től, va­la­mint, hogy ez az aszim­met­ri­kus hatás mi­képp erő­sö­dött fel a 2008 végén ki­ala­kult gaz­da­sá­gi vál­ság nyo­mán. A vál­ság­ra adott köz­vet­len vá­la­szok be­mu­ta­tá­sa mel­lett a 2008 óta be­kö­vet­ke­zett fon­to­sabb vál­to­zá­so­kat is fel­vá­zol­ja a könyv a gaz­da­sá­gi vo­nat­ko­zá­sú te­rü­le­te­ken. Az Eu­ró­pai Uni­ó­val fog­lal­ko­zó szak­iro­da­lom­ban jel­lem­ző meg­kö­ze­lí­tés, hogy az EU fel­lé­pé­sét, in­téz­ke­dé­se­it szak­po­li­ti­kák sze­rint elem­zik, ami ké­zen­fek­vő meg­ol­dás. Ez azon­ban sok­szor el­te­re­li(heti) a fi­gyel­met e po­li­ti­kák in­ter­ak­ci­ó­já­ból szár­ma­zó ha­tá­sok­ról, azok tu­laj­don­kép­pe­ni össz-ef­fek­tu­sá­ról és nem utol­só sor­ban azok vi­lág­gaz­da­sá­gi tör­té­né­sek­hez való kap­cso­ló­dá­sá­ról. Ezért az EU vi­lág­gaz­da­ság­ban be­töl­tött sze­re­pét, annak vál­to­zá­sa­it el­ső­sor­ban azon me­cha­niz­mu­sok révén ele­mez­zük e könyv­ben, ame­lyek se­gít­sé­gé­vel az EU tény­le­ge­sen hat az eu­ró­pai gaz­da­sá­gok­ra.

Részletek

Általános tulajdonságok

Megjelenési év 2012
Szerző Moldicz Csaba
Megjelenési dátum 2012-04-11
Kiadó Typotex Elektronikus Kiadó Kft.
Kategória Társadalomtudomány
Oldalak száma 230 oldal
ISBN 9789632796727
Kiadás Kötött
Típus Könyv
Kategória Ismeretterjesztő

Gyártó: Typotex Elektronikus Kiadó Kft.

eMAG.hu törekszik a weboldalon megtalálható pontos és hiteles információk közlésére. Olykor, ezek tartalmazhatnak téves információkat: a képek tájékoztató jellegűek és tartalmazhatnak tartozékokat, amelyek nem szerepelnek az alapcsomagban, egyes leírások vagy az árak előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak a gyártók által, vagy hibákat tartalmazhatnak. A weboldalon található kedvezmények, a készlet erejéig érvényesek.

Értékelések

Legyen Ön az első értékelő

Kattintson a csillagokra a termék értékeléséhez

Másokat az alábbiak is érdekelték...

Ügyfelek kérdései és válaszai

Van kérdése?

Tegyen fel egy kérdést, hogy a felhasználók megválaszolhassák!