Kérjük, jelentkezzen be, hogy a Kedvencek listához új terméket adhasson hozzá.

bejelentkezés
A terméket a kosarához adtuk
Tovább a fizetéshez
Háztartási gépek
TV és szórakozás
Telefon, Tablet, Laptop
Számítástechnika
Okos eszközök
Otthon, barkács, állattartás
Játékok, Baba, Mama
Divat, ékszerek és kiegészítők
Szépségápolás
Sport és szabadidő
Könyvek, Filmek és Irodaszerek
Autó- és motor felszerelések
Fotó-Videó, Optika

 

Szükséges dokumentumok:

  1. 1. Személyi igazolvány / kártya alapú vezetői engedély / az útlevél mindkét oldalának másolata
  2. 2. Lakcímkártya – a lakcímet tartalmazó oldal fénymásolata
  3. 3. Jövedelemigazolás:
  • 500 000 Ft alatti hitelösszeg esetén:

Két hónapnál nem régebbi bankszámlakivonat minden oldalának másolata, arról a számláról, ahová a jövedelmed érkezik (bankszámlakivonat formátuma lehet eredeti, fénymásolat, vagy online bankból kinyomtatott kivonat), vagy a szerződéscsomagban található munkáltatói igazolás (https://www.cofidis.hu/dokumentumok), a munkáltató által kitöltve. Az igazolás 30 napnál nem lehet régebbi, eredetiben küldendő be, mely lehet a csomagban található, vagy azzal megegyező tartalmú nyomtatvány.

Nyugdíj esetén: Nyugdíj éves elszámoló lap másolata, vagy ha rokkantsági ellátásban részesülsz, kérjük, ezen dokumentum mellé csatold a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által kiállított határozat fénymásolatát is.

 

  • 500 000 Ft feletti hitelösszeg esetén:

 

Alkalmazott: 
Munkáltatói igazolás (https://www.cofidis.hu/dokumentumok). Az igazolás 30 napnál nem lehet régebbi, eredetiben küldendő be, mely lehet a csomagban található, vagy azzal megegyező tartalmú, a munkáltató által megfelelően kitöltött nyomtatvány.

Nyugdíjas: 
Nyugdíj éves elszámoló lap másolata, vagy ha rokkantsági ellátásban részesülsz, ezen dokumentum mellé csatold a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által kiállított határozat fénymásolatát.

 

Amennyiben gyermek után családi pótlékra vagy jogosult: MÁK (Magyar Állam Kincstár) által kiállított igazolás fénymásolata, vagy saját névre szóló bankszámlakivonat fénymásolata, amelyre a családi pótlék utalás érkezik a MÁK-tól.

Egyéb jövedelemigazolás (pl.: ingó, ingatlan bérbeadásából származó jövedelem, cafeteria): az egyéb jövedelem típusától függően NAV által kiállított jövedelemigazolás fénymásolata vagy munkáltatói igazolás.

 

Hirdetmények:

24,99% THM hirdetmény

0% THM 12 hó hirdetmény

8,80% THM hirdetmény

0% THM 20 hó hirdetmény

19,99% THM hirdetmény

Hitelközvetítői tájékoztató:

A Dante International Kft. a Cofidis Magyarországi Fióktelepe (székhely: 1133 Budapest, Váci út 96-98., cégjegyzékszám: 01-17-000367, adószám: 22196796-2-41, a „COFIDIS”) a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény (a „Hpt.”) 10.§ (1) ab) pontja szerinti függő ügynökeként (hitelközvetítőjeként) jár el.

A COFIDIS a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (jogutódja: Magyar Nemzeti Bank) által 24981/9/2005. sz. alatt nyilvántartásba vett hitelintézet fióktelepe, amely a Hpt. 5. § (1) bekezdésének hatálya alá esik, így mint az Európai Unió másik tagállamában székhellyel rendelkező hitelintézet (az „Anyavállalat”) magyarországi fióktelepe, a székhely államának (Franciaország)

felügyeleti hatósága által kiadott engedély alapján és annak betartásával működik.

Az Anyavállalat székhelye szerinti állam (Franciaország) felügyeleti hatósága által kiadott engedély lehetővé teszi a COFIDIS számára, hogy Magyarországon hitel és pénzkölcsön nyújtása tevékenységet végezzen a Hpt. 3.§ (1) b) pontjában meghatározott tevékenységi kör keretein belül.

 

Ügynöki tájékoztató:

Cégnév: Dante International Kft.
MNB regisztrációs szám: K8803739
Cégjegyzékszám: 01-09-727285

Adószám: 13282156-2-42

Székhely: 1074 Budapest, Rákóczi út 70-72. VIII. em.
Levelezési cím: 1074 Budapest, Rákóczi út 70-72. VIII. em.
Felügyeleti hatóság: Magyar Nemzeti Bank

Felügyeleti hatóság honlapja: https://www.mnb.hu/

Felügyeleti hatóság székhelye: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39.

 

Társaságunk a Magyar Nemzeti Bank által a pénzügyi közvetítőkről vezetett nyilvántartásban szerepel. A nyilvántartás ellenőrizhető az MNB

honlapján a https://alk.mnb.hu/bal_menu/piaci_szereplok/nyilvantartasok/penz_kozv_lekerdezo címen. 

Tájékoztatjuk, hogy a függő közvetítő a Cofidis Magyarországi Fióktelepe megbízásából, annak nevében és javára jár el, a megbízó érdekeit képviseli.

A pénzügyi szolgáltatási szerződés megkötéséért a függő közvetítő közvetítői díjazásban részesül, a közvetítői díj összege a tájékoztatás időpontjában nem ismert.

Társaságunk a jelzáloghitelhez vagy a fogyasztónak nyújtott ingatlanra vonatkozó pénzügyi lízinghez kapcsolódó – a hitel és pénzkölcsön, valamint pénzügyi lízing nyújtásától, továbbá a pénzügyi szolgáltatás közvetítésétől elkülönülő – személyre szabott ajánlások adása (hiteltanácsadás)

szolgáltatást nem nyújt.

Társaságunk a pénzügyi szolgáltatás közvetítéséért közvetítői díjat kizárólag a megbízótól fogadhat el.

A függő közvetítő a pénzügyi szolgáltatás közvetítését igénybe vevő fogyasztó számára más – pénzügyi szolgáltatás közvetítésének nem minősülő – a hitelfelvételhez kapcsolódó szolgáltatása ellenértékeként díjat nem számít fel.

Tájékoztatjuk, hogy a közvetítő tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszát a Cofidis Magyarországi Fióktelepe felé szóban (személyesen, telefonon) vagy írásban (személyesen, vagy más által átadott irat útján, postai úton, telefaxon, elektronikus levélben) közölheti.

A panasz elutasítása esetén fogyasztó a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. Törvény szerint a szerződés létrejöttével, érvényességével, joghatásaival és megszűnésével, továbbá a szerződésszegéssel és annak joghatásaival kapcsolatos jogvita a Pénzügyi Békéltető Testület eljárását

kezdeményezheti. Pénzügyi Békéltető Testület eljárásának megindításának feltétele, hogy a kérelem benyújtását megelőzően a fogyasztó közvetlenül megkísérelte a vitás ügy rendezését vagy eredménytelenül méltányossági kérelemmel élt.